ทำงานบนที่สูงต้องปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัย อบรมที่สูง สำคัญไหม

อบรมที่สูง

การทำงานบนที่สูง ถ้าไม่มีความเสี่ยงเลย ก็คงจะไม่ใช่ ยิ่งสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากเท่านั้น จริงๆ แล้วทุกการทำงานไม่ว่าจะเป็นที่สูงหรือที่ต่ำมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอแต่การทำงานบนที่สูงนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าการทำงานแบบปกติทั่วไปเพราะถ้าหากเกิดพลัดตกลงมา ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสียชีวิตได้เลยทันที ดังนั้น วันนี้เราจึงมีข้อแนะนำด้านความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงมาฝากและมาดูกันว่าการอบรมที่สูงนั้นสำคัญหรือไม่ 

ข้อควรปฏิบัติในการทำงานบนที่สูง 

  • สำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูงที่มีความสูงเกินกว่า 2 เมตรขึ้นไปจะต้องมีการป้องกันการตกหล่นและจำเป็นจะต้องมีการติดตั้งนั่งร้านด้วย 
  • การทำงานบนที่สูงที่มีความสูงมากกว่า 4 เมตรขึ้นไปผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตโดยจะต้องมีตาข่ายนิรภัยรองและมีราวกันตก 
  • สำหรับช่องเปิดต่างๆ จำเป็นจะต้องมีฝาปิดหรือรั้วกั้นความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 
  • การทำงานบนในที่ลาดชันเกินกว่า 15 องศาจะต้องมีการติดตั้งนั่งร้านด้วย 
  • อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานบนที่สูงจะต้องมีการผูกยึดเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นตกลงมาด้านล่างเพราะอาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ด้านล่างได้ 
  • การใช้บันไดแบบเคลื่อนย้ายได้มุมบันไดที่อยู่ตรงข้ามกับผนังพิงจะต้องทำมุม 75 องศา 
  • การใช้รถเครนจะต้องมีแผ่นเหล็กรองขาช้างด้วยเพื่อป้องกันการวางไม่ให้ระนาบหรืออ่อนตัว นอกจากผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงต้องผ่านการอบรมที่สูงแล้ว คนขับรถเครนและผู้ให้สัญญาณจะต้องผ่านการอบรมเครนมาก่อนด้วย เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองรวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพการทำงานของเครนก่อนนำมาใช้งานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด  

การทำงานบนที่สูงจริงๆ แล้วมีกฎพื้นฐานก่อนทำงานที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น การสวมใส่เครื่องแต่งกายให้รัดกุมและเรียบร้อย การเลือกจุดยึดที่แข็งแรงสามารถรองรับแรงกระแทกได้เมื่อเกิดการตก การทำงานบนที่สูงลำพังเพียงคนเดียว ห้ามเคลื่อนย้ายตัวรวดเร็วเมื่อทำงานบนที่สูงเกิน 2 เมตร ห้ามโยนสิ่งของหรือเครื่องมือให้แก่ผู้ที่อยู่บนที่สูง ฯลฯ 

การทำงานบนที่สูงผู้ปฏิบัติงานจะต้องเกิดความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทำตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงสามารถเรียนรู้ได้จากการอบรมที่สูงหรืออบรมการทำงานบนที่สูง การอบรมที่สูงเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้และความเข้าใจไม่ประมาทเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อควรปฏิบัติต่างๆ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน