6 ขั้นตอนออกแบบบ้านด้วยตนเองให้สวยถูกใจ

บ้าน คือ ที่อยู่อาศัยพื้นฐานจำเป็นในการดำรงชีวิต การออกแบบจึงจำเป็นต้องใส่ใจทั้งเรื่องทำเลที่ตั้ง ทิศทางลม ขนาดพื้นที่ใช้สอย และรูปแบบบ้านที่อยากได้ เมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะได้บ้านที่ถูกใจและสามารถสร้างบ้านในฝันที่ใช้งานดีจริงและตรงตามความต้องการ ดังนั้นในวันนี้เราจึงมีวิธีสำหรับคนที่สนใจอยากออกแบบบ้านด้วยตนเองให้สวยถูกใจมาแนะนำ  6 ขั้นตอนออกแบบบ้านด้วยตนเองให้ถูกใจ  แม้เป็นมือใหม่และไม่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบบ้านมาก่อน ก็สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ เพียงแค่มีพื้นฐาน ดังต่อไปนี้  1. ขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกสร้าง  ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการในการออกแบบบ้าน อันดับแรกต้องทำการตรวจสอบข้อจำกัดที่มีส่วนกำหนดรูปแบบบ้าน ขนาดของตัวบ้าน และรายละเอียดในส่วนของการตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบ ดังนั้นก่อนที่คุณจะจรดปลายปากกาหรือดินสอลงบนกระดาษเพื่อออกแบบ ต้องพิจารณาขนาดของพื้นที่ที่จะใช้ในการปลูกสร้างด้วย  2. กำหนดขนาดของตัวบ้าน  เมื่อทราบขนาดพื้นที่ที่จะใช้ในการปลูกสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันดับถัดไป คือ การกำหนดขนาดของตัวบ้าน…