ร้านขายเคมีภัณฑ์

ร้านขายเคมีภัณฑ์

คงไม่ปฏิเสธว่าสารเคมีต่างๆ มีให้เราเห็นกันเยอะมาก และอยู่รอบๆ ตัวเราทั้งสิ้น ทุกอย่างล้วนแต่ใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวที่เรากินกันทุกวันนี้ ก็มีสารเคมีทั้งสิ้น ทำให้ชีวิตของเราเสี่ยงกับสารเคมีอยู่เป็นประจำ แต่ถ้าเราเลือกให้ดี เลือกใช้ให้เป็น สารเคมีก็ไม่มีอะไรต้องห่วง ถ้ารู้จักวิธีการใช้และการป้องกัน อย่างคนที่ทำอาชีพเกษตรกร หรือทำไร่ทำนา มีความจำเป็นจะต้องใช้สารเคมีพวกนี้ จะต้องมีความรู้เป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว

ลองมาดูว่าถ้าเราจะเลือกซื้อสารเคมีจาก ร้านขายเคมีภัณฑ์  หรืออย่างอื่นที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ เราจะเลือกซื้อย่างไร ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของเราเอง

-ชื่อทางการค้า หรือที่เราเรียกว่ายี่ห้อหรือแบรนด์นั่นเอง จะต้องละเอียด ถ้าให้ดีก็เลือกชื่อที่เราคุ้นเคยและมีชื่อเสียงจะดีที่สุด

-ชื่อทางเคมี หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ จะต้องมีให้ทราบเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญ

-ส่วนประกอบ สารเคมีที่เราเลือกซื้อจาก ร้านขายเคมีภัณฑ์  จะต้องมีส่วนระกอบบอกเอาไว้ชัดเจน ว่ามีสสารอะไรบ้างที่ผสมอยู่ในนั้น

-วัตถุประสงค์ การเลือกซื้อสารเคมีให้ถูกต้อง ข้างบรรจุภัณฑ์จะต้องมีการบอกถึงวัตถุประสงค์  หรือการเอาไปใช้งานด้วย ว่าต้องเอาไปใช้กับอะไร ใช้กับงานประเภทไหน เพื่อที่ผู้ใช้จะได้เอาไปใช้ให้ถูกประเภท

-ประโยชน์ สินค้าทุกชิ้นจะต้องบอกถึงประโยชน์ของการใช้ด้วย ว่าเมื่อเอาไปใช้แล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร อย่างเช่นช่วยฆ่าแมลง หรือไล่แมลงได้มากน้อยขนาดไหน ไล่อะไรได้บ้างเป็นต้น รวมทั้งบอกวิธีการในการเก็บรักษาด้วย ว่าเก็บอย่างไรให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และไม่เกิดความเสียหาย

-การแก้ไขอาการ สินค้าทุกอย่างใน ร้านขายเคมีภัณฑ์  จะต้องมีการบอกถึงวิธีการแก้พิษเบื้องต้นเอาไว้ด้วย ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการใช้ อย่างเช่น ถ้าโดนผิวหนังต้องทำอย่างไร ถ้าเขาตาต้องทำอย่างไร เป็นการบอกวิธีการแก้ไขเบื้องต้น ให้กับผู้ใช้ และจะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ช่วยด้วย และบางทีอาจจะไปที่โรงพยาบาลไม่ทัน ต้องอาศัยการปฐมพยาบาลก่อน

-เลขทะเบียน การซื้อสารเคมีทุกอย่าง จะต้องมีการบอกถึงระดับความร้ายแรงของพิษแต่ละอย่างด้วย ว่ารายแรงมากขนาดไหน อย่างเช่นพิษร้ายแรงมาก ร้ายแรง ร้ายแรงปานกลาง และร้ายแรงน้อยเป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ซื่อของจาก ร้านขายเคมีภัณฑ์  ได้มีความปลอดภัย และเอาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

-วัดหมดอายุ ของทุกอย่างที่ซื้อต้องมีการบอกวันผลิต หรือวันหมดอายุด้วย เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าต้องไปใช้ตอนไหน และเก็บได้นานแค่ไหน

-คำเตือน สารเคมีเป็นสิ่งที่อันตราย ทุกอย่างจะต้องมีการบอกถึงคำเตือนในการใช้งาน และการเก็บรักษาด้วย

ถ้าเราสามารถเข้าใจวิธีการในการเลือกซื้อสารเคมีจาก ร้านขายเคมีภัณฑ์  ก็มีมีปัญหาหรือว่าความเสี่ยงอะไรในการเอาไปใช้ และถ้าคิดว่าเรายังไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญมากพอ ก็จะต้องปรึกษาคนที่ประสบการณ์ หรือคนที่มีความรู้เสียก่อน เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของเราเอง และคนรอบตัวด้วย

By admin

3 thoughts on “สิ่งที่ต้องดูเมื่อซื้อเคมีภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *